27.11.07

O'šo Zoki..

Uglavnom, lijepo smo popričali. Naučio sam ga osnovama zbrajanja, odnosno da 56 i 7 zbrojeno nisu 77.

Ivo? Kad ti dolaziš?

Nema komentara: