19.12.07

Mrtvi (ne) glasaju


Ako naš mandatar kaže da nema mrtvih koji glasuju u dijaspori, ja mu vjerujem.

Citat dana:
"There are no American infidels in Baghdad. Never!"
- Muhammed Saeed al-Sahaf